Adatvédelmi nyilatkozat

Jelen adatkezelési tájékoztató a kocsmakerek.hu weboldal adatkezelését szabályozza.

Az adatkezelés nyilvántartási száma:
Hírlevél feliratkozók gyűjtése: *
Regisztrált felhasználók gyűjtése: *

A Leskó Books Kft. (4031 Debrecen, Dorottya utca 37., Adószám: 24902865-1-09, Cégjegyzékszám: 09-09-026068) mint a kocsmakerek.hu domainen elérhető, „Kocsmakerék” elnevezésű weboldal (továbbiakban „Weboldal”) üzemeltetője kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek, az egyéb jogszabályoknak, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban „Hatóság”) tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően, valamint az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe véve járjon el.

A Kocsmakerék az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban „Infotv.”) 3. § 9. pontja értelmében vett adatkezelőnek (továbbiakban „Adatkezelő”) minősül.

Igénybe vevőnek minősül minden olyan nagykorú természetes személy, aki a Weboldalon regisztrál (továbbiakban „Igénybe Vevő”).
A Kocsmakerék ezúton tájékoztatja Igénybe Vevőit, Weboldalának látogatóit az általa a Weboldallal összefüggésben kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről, az adatkezeléssel kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról.


A kezelt adatok
Az Igénybe Vevő által megadott személyes adatok közül a Kocsmakerék csak azokat az információkat használja fel, amelyek az Igénybe Vevő azonosításhoz szükségesek annak érdekében, hogy tájékoztatást kaphasson a Kocsmakerék fejlesztéséről, szolgáltatásairól, a Weboldalon elérhető, rendszeresen bővülő kínálatról, valamint a Kocsmakerék hivatalos értesítéseiről.


Az adatkezelés célja
Az Igénybe Vevőről a Kocsmakerék által nyilvántartott adatok, a Kocsmakerék által fenntartott adatbázisokban tárolt információk felhasználhatóak az Igénybe Vevő és a Kocsmakerék, vagy az Igénybe Vevő és a Kocsmakerék partnerei között felmerülő kérdések, viták megoldására. Az adatkezelés célja látogatói statisztikák készítése saját, belső célra, hírlevél küldése, illetve az Igénybe Vevőkkel való kapcsolattartás.


Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az Igénybe Vevő önkéntes hozzájárulása, melyet e-mail-címének megadásával, vagy a regisztráció alkalmával ad meg a Kocsmakerék számára.


Az adatkezelés időtartama
Az Igénybe Vevő által megadott adatokat a Kocsmakerék addig őrzi, amíg azok törlését az Igénybe Vevő nem kéri. A látogatottsági statisztikákat a Kocsmakerék 1 (egy) év után csupán aggregát formában tárolja.


Az adatokhoz hozzáférők köre
Az adatokhoz a Kocsmakerék minden munkatársa hozzáférhet az Igénybe Vevőkkel történő kapcsolattartás érdekében. A Kocsmakerék partnerei az Igénybe Vevők e-mail-címét kapja meg, kizárólag az Igénybe Vevő beazonosítása és a visszaélések elkerülése végett.


Az Igénybe Vevő jogai, adatok törlése, zárolása, helyesbítése
Az Igénybe Vevő bármikor jogosult az adatainak helyesbítését kérni, vagy saját felhasználói felületén módosítani azokat. Amennyiben ehhez segítséget kér, a Kocsmakerék ügyfélszolgálatán keresztül nyújt ehhez segítséget. Az Igénybe Vevő bármikor kérheti adatai törlését vagy zárolását. A Kocsmakerék az ügyfélszolgálatára beérkezett kérelmeket lehetőség szerint azonnal, de legfeljebb 30 napon belül elbírálja, a válaszról az Igénybe Vevőt értesíti.


Jogorvoslati lehetőségek
A Kocsmakerék arra törekszik, hogy az adatkezeléssel kapcsolatosan esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket békés úton rendezze. Amennyiben a vitás kérdések békés rendezése eredménytelen marad, az Igénybe Vevő a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat, egyéb igényét pedig bírósági úton érvényesítheti.


Vonatkozó jogszabályok
Az Adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes jogszabályi rendelkezéseket, valamint a jogérvényesítés pontos módját, a Hatóság eljárását a következő törvények tartalmazzák:
- a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;
- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
- a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény.


Anonim látogató-azonosítók (cookie, süti)
Az Európai Uniós törvények értelmében a Kocsmakerék felhívja a Weboldal látogatóinak figyelmét arra, hogy a Weboldal ún. cookie-kat, sütiket használ annak érdekében, hogy személyre szabott tartalommal szolgálhassunk az igénybe vétel során.
A névtelen látogatóazonosító (cookie, süti) egy olyan egyedi azonosításra, illetve profil-információk tárolására alkalmas jelsorozat, melyet a szerver a Weboldal látogatója számítógépén helyez el. Az ilyen jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes a Weboldal látogatóját azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas.

A sütit a látogató képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.

Kikötés
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatkezelési tájékoztatóját időről-időre megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő 15 nappal előre közzéteszi honlapján.